Sığınak Cihazları

Sığınak Cihazları

Özellikler
✓ G4 Kaba Filtre
✓ Aktif Karbon Filtre
✓ Radyoaktif Hepa Filtre
✓ 1 mm Kurşun Kaplı iç yüzey
✓ Kurşun Seperatör

Kullanım Alanları
Sığınak Havalandırma Santrallerimiz 500 – 8.000 m³/h kapasite aralığında üretilmektedir.

Sığınak havalandırma santrali 3194 sayılı kanunun tüm gerekliliklerini yerine getirmekte ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Sığınak Havalandırma Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmektedir. Tüm binalarda kullanılması zorunludur.

Sığınak Havalandırma Santrali Genel Özellikleri
Sığınak havalandırma santralleri standart klima santrali tasarımları ile imal edilmektedir. Cihazlar karkaslı yapı ile çift cidarlı paneller kullanılarak imal edilir. Sığınak havalandırma santralinin tüm iç yüzeyleri kurşun levhalar ile kaplanmaktadır. Cihazların üzerinde acil durum ve normal çalışma damperleri kullanılmaktadır. Savaş durumlarında acil durum damperi normal zamanlarda ise normal çalışma damperi kullanılmaktadır. Santral üzerinde G4 kaba filtre F7 torba filtre Aktif karbon filtre NBC filtre ve kurşun eliminatör kullanılmaktadır. Kurşun eliminatör (X) ışınlarının süzülmesi için kullanılmaktadır.

Sığınak Havalandırma Santrali Ne İşe Yarar
Savaşlar insanlık tarihinin başlangıç noktasından buyana dünyanın gerçekleri arasındadır. İnsanlar din dil ırk ve etnik kökenlere göre ayrışarak sürekli bir çatışma ortamına girmiştir. Bu insanlığın bir gerçeğidir. Düşmana daha fazla zaiyat verebilmek için çok farklı silahlar icat edilmiş ve ülkeler bu faaliyetlere astronomik bütçeler ayırmıştır. 1750 sanayi devrimi savaş endüstrini dev bir sektör haline getirmiştir. Tıbbı ve medikal yönde gelişen teknolojinin bir atık maddesi olarak da biyolojik silahlar açığa çıkmıştır. Atom enerjisinin gücünün keşfinden sonra ise nükleer silahlar hızla üretilmeye başlanmıştır. Kimyasal silahlar da insanlığın korkulu rüyası haline gelmiştir. Tüm bu olumsuz durumların bertaraf edilmesi için çeşitli kanun ve yönetmelikler çıkartılmıştır. 3194 sayılı imar kanunu gereğince yapıların yer seviyeleri altına belli bir büyüklükte sığınak alanı yapılma zorunluğu vardır. Sığınak alanına üflenen havanın nükleer biyolojik ve kimyasal etkilerden arındırılması gerekmektedir. Sığınak havalandırma santralleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış ürünlerdir.

Sığınak Havalandırma Santrali Nerede Kullanılır
Yaşadığımız ülkenin jeopolitik olarak hassas bir bölgede olması Ortadoğu da yaşanan petrol ve güç savaşları ülkemizin her an tehdit altında olduğunun bir göstergesidir. Binaların bodrum katlarına inşa edilen sığınakların havalandırılması son derece önemlidir. Havalandırma işlemi yapılırken sığınak alanının havasının dış etkilerden temizlenmesi gerekmektedir. Bu cihazların temel kullanım yerleri bireysel ve toplu olarak inşa edilen sığınakların havalandırılması için kullanılır.